Eigen weeknummers gebruiken

Sommige leerkrachten vinden het fijn om eigen weeknummer te gebruiken in plaats van de kalender weeknummers. Dit kan je gemakkelijk aanpassen.

Klik op knop 'instellingen'

Klik op knop 'datum'

Klik op grijze balk 'gebruik geen eigen weeknummers'

Klik op de balk. Als hij groen is kan je kiezen voor een eigen nummering.

Klik op het juiste weeknummer

Bij de bovenste balk kan je je eigen weeknummering kiezen. De balk die eronder staat met het weeknummer is het weeknummer van de huidige week. Op basis van deze nummering komt de datum op de weektaak en weekplanning te staan.