E-mailadres wijzigen

Het mailadres kan gemakkelijk gewijzigd worden.

Klik op knop 'instellingen'

Klik op 'gebruikersaccount'

Verander het e-mailadres

Haal het oude e-mailadres weg en vul het nieuwe e-mailadres in. Druk daarna op opslaan.