Leerlingen importeren vanuit leerlingenvolgsysteem

De namen van de leerlingen kunnen gemakkelijk geïmporteerd worden vanuit een leerlingvolgsysteem. Dit kan ook als je na de zomer weer start met nieuwe groepen. Let op: als de namen van de leerlingen voor ná de zomervakantie geïmporteerd worden dan gaan de weekplanningen en weektaken niet mee. Deze blijven staan bij de groep waarin ze gemaakt zijn.

Klik op knop 'instellingen'

Klik op knop 'groepen'

Scroll naar groep 8 en klik op 'bewerk'

Het is belangrijk dat eerst de namen van groep 8 verwijderd worden. Daarna kunnen de nieuwe namen geïmporteerd worden.

Klik op 'selecteer alle kinderen'

Klik op knop 'verwijderen of verplaatsen'

Klik op knop 'verwijderen' en daarna nogmaals knop 'verwijderen'

Scrol naar boven en klik op 'importeer of synchroniseer vanuit parnassys'

Klik op één van de impoteer mogelijkheden

Na het klikken op een van de optie komt er een duidelijke uitleg via weektaak.com hoe u verder moet.