Klaaropdrachten voor op de weektaak toevoegen

Als de kinderen klaar zijn met hun gewone werk is het gemakkelijk om wat zinvolle opdrachten klaar te hebben liggen. Via de weektaak kunnen ze precies zien wat ze mogen doen.

Klik op 'instellingen' en daarna op 'klaaropdrachten'