Kinderen mogen zelf de lesstof beschrijven

Soms wil je dat de leerling zelf de lesstof opschrijft/typt. Dat kan bij weektaak.com ook.

Werkvorm aanmaken

Ga naar 'instellingen' en dan naar 'werkvormen'. Daar kan je een werkvorm aanmaken of aanpassen. Je kan op deze plek aangeven dat je wilt dat het kind kan typen/schrijfruimte krijgt voor de lesstof. Let op: dit is een instelling voor de hele school.

Kies de werkvorm bij de lesstof

Kies de werkvorm bij de juiste les door te klikken op de knop werkvorm of als je plant via de knop 'lesstof' kiezen voor de knop 'meer'.

Lijntje of schrijfbalk zichtbaar op de weektaak

Bij het vak waarbij gekozen is voor deze werkvorm, zal op de weektaak een lijntje (geprinte versie) of een schrijfbalk (digitale versie) te zien zijn. De leerling kan daar zelf de lesstof invullen.