Wel/niet zichtbaar op de weektaak van de kinderen

De kinderen krijgen een eigen weektaak. De leerkracht kan bepalen wat er op die weektaak moet staan.

Klik op het vak

Klik op de knop 'lesstof'

Klik op de knop 'alleen zichtbaar voor de leerkracht'

Als de balk groen is, komt de taak op de weektaak van de kinderen. Als de balk grijs is en dus uit staat, komt de lesstof alleen op de planning van de leerkracht.