Wel/niet zichtbaar op de weektaak van de kinderen

De kinderen krijgen een eigen weektaak. De leerkracht kan bepalen wat er op die weektaak moet staan.

Klik op de knop 'alleen zichtbaar voor de leerkracht'

Als de balk groen is, komt de taak op de weektaak van de kinderen. Als de balk grijs is en dus uit staat, komt de lesstof alleen op de planning van de leerkracht.

Klik op het oogje in het weekplan

Je kan er ook voor kiezen om op het oogje in het weekoverzicht te klikken. Is het oogje zwart? Dan komt de taak op de weektaak. Is het oogje licht grijs? Dan komt de taak niet op de weektaak.